Manifests

Kuldīgas Mākslinieku rezidence ir radošu projektu kurators, kas atbalsta inovatīvu ideju īstenošanu, zināšanu un pieredzes apmaiņu, starptautisku sadarbību, sinerģiju starp māksliniekiem, publisko sektoru, uzņēmējdarbības vidi un nevalstisko sektoru.

  • - Latvijas Mākslas akadēmijas un starptautisku mākslas akadēmiju studentu prakses.
  • - Sociālā dizaina un citi radošo industriju projekti.
  • - Vizuālās mākslas rezidenču programmas Kuldīgā un Mākslas galerijas darbība.
  • - Izglītojoši pasākumi sabiedrībai – meistarklases, lektoriji, sarunu vakari.Radošās industrijas – jēdziens, kura tēls dažbrīd balansē uz nozīmīgas tautsaimniecības nozares un pārejoša modes termina robežas – bija viens no LR Kultūras ministrijas uzstādījumiem, izveidojot Kuldīgas Mākslinieku rezidenci 2013.gadā. Mums ir svarīgi, lai radošo industriju projekti Kuldīgā kalpo par atspēriena punktu inovatīvām atziņām novada pārvaldē, kā arī veicina nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi. Labi īstenoti radoši projekti kalpo kā magnēts līdzīgām iniciatīvām un, līdzās iecerei par Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles izveidi Kuldīgā (projekts, kuru arī, starp citu, koordinē Mākslinieku rezidence), ticam, ka Kuldīga veidojas par Latvijas radošo galvaspilsētu.

Kuldīgas novada pašvaldībai Mākslinieku rezidence nozīmē vēl vienu iespēju veicināt iedvesmojošu, varbūt pat traku ideju īstenošanu un profesionālas mākslas pieejamību. Radošuma klātbūtne pilsētā veido īpašu atmosfēru, kas Kuldīgai nepieciešama kā būtiska sabiedrības izglītošanās un ekonomiskās izaugsmes sastāvdaļa. Turklāt atliek vien turpināt pavedienu, kurš vismaz kopš «padomju laikiem» Kuldīgā aizsācies dabiski – pilsēta un tās apkārtne ar īpašu arhitektūru un saglabātu viduslaiku pilsētas plānojumu, bagātīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu jau vēsturiski vilinājusi kino veidotājus, gleznotājus, fotogrāfus un dizainerus radoši darboties tieši šeit – vietā, kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā.

Kuldīgas Mākslinieku rezidence izveidota 2013.gadā kā Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienība un nevalstiska organizācija.